Mинистерство на отбраната обявява вакантни войнишки длъжности за приемане на военна служба в Българската армия

Mинистерството на отбраната обявява вакантни войнишки длъжности за приемане на военна служба в Българската армия.

Обявените вакантни длъжности за военна служба са за „Сухопътни войски” – 253 (двеста петдесет и три) броя и за „Съвместното командване на силите” – 27 (двадесет и седем) броя за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg, сградата на Военно окръжие – Перник намираща се на адрес: град Перник, улица “Радомир”, № 1, етаж 3, телефон 076/602 866, 0882 552 003, както и в офисите за водене на военен отчет в общините:

– Брезник улица ”Елена Георгиева” № 16 етаж 1 стая 16,      GSM: 0888499478;

– Трън улица ”Мосаловска” № 2 етаж 2 стая 3,                          GSM: 0888499478;

 

Срок за подаване на документи:СВ – 14.08.2018 г.

                                                                – СКС-24.08.2018 г.

 във Военно окръжие – Перник или офисите за водене на военен отчет.

Виж също...

Loading...