Трънските земеделци засяха 950 декара с картофи, а колегите им в Брезнишко – над 21 хиляди декара с маслодаен слънчоглед

С бързи темпове върви кампанията по засяване на площи с пролетници и провеждането на мероприятия в земеделските площи на общините Брезник и Трън. Това съобщават за Zapadno.com от Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

Справката сочи, че в края на изминалата седмица брезнишките земеделци са засели 935 декара с пролетен ечемик, от които 735 декара са на кооперации, сдружения и арендатори, а останалите 200 декара са на частни стопани. Трънските стопани не са засявали площи с културата пролетен ечемик.

В Брезнишко предсеитбена подготовка с културата царевица за зърно е извършена на площ от 3 020 декара. Засетите площи с културата са общо 3 014 декара, от които 3 000 са декарите на кооперации, сдружения и арендатори, а едва 10 декара са на частни стопани. Трънските земеделци са засели само 50 декара с царевица за зърно, които изцяло попадат в земите на частни стопани.

Маслодайният слънчоглед е сред най-разпространените култури в община Брезник. На 21 200 декара е извършена предсеитбена подготовка, а засетите площи с културата са 21 760 декара, които попадат в територията на кооперации, сдружения и арендатори. До момента на 10 400 декара с маслодаен слънчоглед в Брезнишко е извършено наторяване. Третиране с хербициди е извършено на площи от 7 200 декара с културата. В съседната община Трън, земеделците са извършили предсеитбена подготовка на 1 500 декара с маслодаен слънчоглед. Засетите площи са 800 декара, които са изцяло на частни стопани. Наторените площи с културата в Трънско са 500 декара.

Справката от Областна дирекция “Земеделие”-Перник показва още, че в Брезнишко с овес са засети 2 400 декара, от които 2 200 декара са на кооперации, сдружения и арендатори, а останалите 200 – на частни стопани. Трънските земеделци не са засявали площи с овес. Но за сметка на това, те са извършили предсеитбена подготовка на 2 000 декара с картофи. Засетите площи с продукцията са 950 декара, от които 700 декара са на частни стопани, а останалите 250 декара на кооперации, сдружения и арендатори. Брезнишките стопани са засели 310 декара с картофи, от които 260 декара са на кооперации, сдружения и арендатори и други 50 декара – на частни земеделци. Наторените площи с картофи в Брезнишко са 50 декара, а в Трънско – 950 декара.

Виж също...

Loading...