Санкция до 20 000 лева грози Община Трън заради бездействието с язовир “Лялинци”

Община Трън ще бъде санкционирана за бездействието с язовир “Лялинци”. От решение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ще стане ясно какъв ще бъде размерът на санкцията. Това съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

На 22 февруари тази година инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) са извършили проверка на язовир „Лялинци“, който е собственост на Община Трън. Вследствие на направените констатации от неизпълнени предписания от извършена предходна проверка на 28 септември, 2017 година са съставени по законовия ред два броя актове за установяване на административно нарушение, които са връчени и подписани от нарушителя. След приключване на инспекцията от страна на ДАМТН е дадено предписание язовирът да бъде изпразнен контролирано до извършване на ремонтно-възстановителни действия за привеждането на основния изпускател в експлоатационно състояние, със срок 14 март 2018 година. Впоследствие Община Трън изпраща молба в държавната агенция за удължаване на срока на предписанието до 15 април 2018 година. След разглеждане на мотивираното искане на собственика е издадено съгласие от председателя на ДАМТН за удължаване на срока за отстраняване на неизправностите.

На 10 май служители на Агенцията извършват повторна проверка на язовир „Лялинци“. Проверката е констатирала, че на язовира не са извършени ремонтно-възстановителни работи за привеждането на основния изпускател в експлоатационно състояние, както и, че язовирът не е изпразнен до кота “мъртъв обем”.

В съответствие с утвърдените процедури и срокове по оформяне на административно наказателните преписки, същите са изпратени на наказващия орган за вземане на решение за налагане или не на административно наказание, размерът за което е в неговите правомощия. Санкциите възлизат от 1 000 до 20 000 лева за всяко едно нарушение. Към днешна дата в ДАМТН, не са получили документи по дадените предписания с изтеклия срок към 18 май, допълниха от пресцентъра на Агенцията.

Ако Община Трън реши да обжалва решението за наложената санкция за язовир “Лялинци”, казусът ще се гледа на следваща инстанция – Окръжен съд-Перник.

Виж също...

Loading...