Община Трън ще даде 4 пъти повече пари за поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление отколкото през 2017 година

Община Трън ще отпусне до 264 000 лева без включен ДДС за поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление в Трънско. Сумата е почти 4 пъти по-голяма от тази, която беше обявена от общинската администрация през месец май, 2017 година за възлагане на обществена поръчка. Това става ясно от справка в регистъра на Агенция по обществени поръчки, видя Zapadno.com.

При изпълнение на поръчката се извършват услуги, във връзка с необходимостта от поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на град Трън и на населените места разположени на територията на община Трън в които е изградено улично осветление. Предметът на поръчката включва дейности по поддръжка на таблата за улично осветление, захранващата мрежа за улично осветление, стълбовата мрежа, осветителните тела и отстраняване на аварии по съоръженията за улично осветление в съответствие с приложената към настоящата документация техническата спецификация. Дейностите по поддържане, ремонт и профилактика се извършват при необходимост, по конкретно възлагане от Възложителя за определен/и обекти, става ясно от описанието на предмета на поръчката.

Прогнозна стойност на поръчката е 264 000 лева без включен ДДС. За сравнение сумата за поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление в Трънско през 2017 година беше 70 000 лева без включен ДДС. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие по настоящата обществена поръчка е до 19 юни 2018 година.

Виж също...

Loading...