600 тона инертен материал ще бъде доставен на ВиК-Брезник, а за нуждите на трънското ВиК ще се осигурят 500 тона скална маса

Обществена поръчка за доставка на скална маса (инертен материал) е обявило “ВиК” ООД – Перник. Поръчката е разделена на 6 обособени позиции, в които са включена производствените складови бази на ВиК-Брезник и ВиК-Трън, става ясно от справка в регистъра по обществени поръчки.

Предметът на обществената поръчка обхваща доставка на скална маса (инертен материал), представляващ нестандартен трошен камък фракция 0/63 милиметра, с показатели по действащите БДС и EN стандарти, относно зърнометричен състав, съдържание на финна фракция, на отмиваеми частици, както и обемна насипна плътност, за нуждите на “ВиК”ООД – Перник.

Обособената позиция за ВиК-Брезник обхваща доставка на 600 тона инертен материал. Прогнозната стойност на инертния материал за брезнишкото ВиК е 5 700 лева без включен ДДС. Другата обособена позиция за ВиК-Трън обхваща 500 тона инертен материал. Прогнозната стойност на скалната маса за трънското ВиК е 6 150 лева без включен ДДС.

Виж също...

Loading...