Наливат 356 000 лева за реконструкция и изграждане на ВиК съоръжения в област Перник

Извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК се проведе днес под председателството на областния управител Ирена Соколова, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Една от основните точки, заложени в дневния ред беше приемане на работни правила за отчитане и приемане на инвестиции, извършени от „ВиК” ООД – Перник.  Методиката е изготвена, съобразно указания от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и изискванията на двете страни – Асоциацията по ВиК и оператора. „Изработването на общ механизъм за работа, улеснява кореспонденцията и координацията помежду ни. По този начин поставяме ясна рамка за критериите при определяне на капиталовите вложения във ВиК сектора в областта. Ясно определените стъпки ще съкратят и сроковете за приемането на всяка извършена инвестиция и ще имаме ясна проследимост на вложените средства.”, заяви Соколова.

По предложение на губернатора, събранието реши да бъде организирана работна среща на членовете и счетоводителите им с финансовия отдел на „ВиК“ООД, за да бъдат уеднаквени критериите за извършваните от водния оператор инвестиции, тяхното приемане и осчетоводяване.

Друга тема обсъдена в хода на заседанието беше разглеждане и приемане на Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК-системи и съоръжения, публична-държавна и/или публична-общинска собственост за 2018 година на територията на Пернишка област. Програмата предвижда 356 000 лева за реконструкция и изграждане на ВиК съоръжения. Тя е изготвена в съответствие с предписания от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, описани в писмо до областния управител.

Бяха разгледани и инвестиционните програми за минали отчетни периоди – 2016 година и 2017 година, които са изпълнени.

Виж също...

Loading...