Новите инструменти предвиждат и отпускането на кредити за държави, които преживяват неочаквани икономически кризи и не могат сами да се справят с тях.