Осъдиха храм “Света Петка” в град Трън да заплати 5 247 лева на софийска фирма без право на обжалване

Храм “Света Петка” в град Трън ще трябва да заплати общо 5 247 лева на софийската фирма „Алфа Солюшънс 7“ ЕООД. Сумата представлява неплатено възнаграждение по Договор за консултантски услуги от 12 юни 2013 година и Анекс от 1 ноември 2013 година за изготвяне на инвестиционен проект за обект „Реконструкция и ремонт на църква „Света Петка“ в размер на 4 610 лева и 41 стотинки, както и разноски на софийската фирма в размер на 637 лева. Решението за това е на Районен съд-Трън и е потвърдено от Окръжен съд-Перник, като същото не подлежи на обжалване, научи Zapadno.com.

Делото, което Окръжен съд-Перник е разглеждал е образувано е по жалба от храм „Света Петка” против решение № 20 от 15 ноември 2017 година по гражданско дело № 15/2017 година на Районен съд-Трън, в  частта, с която са уважени обективно съединени искове с правно основание член 79, алинея 1 от Закона за задълженията и договорите и е осъден храм „Света Петка“-Трън със седалище и адрес на управление град Трън, улица “Денчо Знеполски“ №5 4, област Перник да заплати на „Алфа Солюшънс 7“ ЕООД сумата от 4 610 лева и 41 стотинки, представляваща неплатено възнаграждение по Договор за консултантски услуги от 12 юни 2013 година и Анекс от 1 ноември 2013 година за изготвяне на инвестиционен проект за обект „Реконструкция и ремонт на църква „Света Петка“ в ПИ 628, кв.60, гр.Трън, обл. Перник“. Храмът е осъден да заплати и направени от софийската фирма разноски в размер на 637 лева, съразмерно с уважената част от иска. Поддържа се, че решението е неправилно и необосновано и се иска съда да го отмени и постанови решение, с което отхвърли предявените искове и в тази им част. Претендира разноски.

За дейностите по изготвянето на проекта разходите на софийската фирма „Алфа Солюшънс 7“ ЕООД са 10 230 лева и 58 стотинки, а разходите по консултантските услуги, във връзка с управлението на проекта (след предаване на проекта) – 13 257 лева и 97 стотинки. От Решението по делото става ясно още, че съдът намира, че първоинстанционното решение в обжалваната му част е правилно и законосъобразно, постановено в съответствие с материалния и процесуалния закон и е обосновано, поради което следва да се потвърди и подадената въззивна жалба да се остави без уважение. Неоснователни са оплакванията на въззивника, че процесният договор за консултантски услуги е сключен в противоречие със закона и при липсата на съгласие и представителна власт на председателя на Църковното настоятелство на храма, поради което не обвързва валидно страните.

На заседание на 17 май тази година, Окръжен съд-Перник е потвърди решението на Районен съд-Трън в обжалваната му част, с която е осъден храм „Света Петка“-Трън да заплати на „Алфа Солюшънс 7“ ЕООД сумата от 4 610 лева и 41 стотинки, представляваща неплатено възнаграждение по Договор за консултантски услуги от 12 юни 2013 година и Анекс от 1 ноември 2013 година – изготвяне на инвестиционен проект и разходи за консултантски услуги, извършени преди подаване проекта за обект „Реконструкция и ремонт на църква „Света Петка“ в ПИ 628, кв.60, гр.Трън, обл. Перник“ и разноски в размер на 637 лева. Решението не подлежи на обжалване.

Дейностите на фирма “Алфа Солюшънс 7“ ЕООД са свързани с консултантски услуги, подготовка на проекти и планове за финансиране по европейски програми и линии за кредитиране, търговско представителство и посредничество, извършване на рекламна дейност и маркетинг на стоки и други.

Наскоро храм “Света Петка” в град Трън, който се намира в близост до скален паркалис “Света Петка” отново отвори врати с редовно работно време и отслужване на литургии на големи празници.

Виж също...

Loading...