30 000 лева по проект ще отидат за нови легла, матраци и гардероби на Центъра за настаняване на стари хора в Трън

За близо 30 000 лева ще бъде обновено обзавеждането на Центъра за настаняване на стари хора към Община Трън. Голяма част от сумата е осигурена от Фонд „Социална закрила“, пред който Община Трън е кандидатствала с проект, съобщават от общинската администрация.

През месец март Община Трън кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „За по-добра жизнена среда“. С проекта се цели на Центъра за настаняване на стари хора да бъде подновено обзавеждането на стаите – легла, матраци, гардероби.

На свое заседание проведено на 23 май, Управителния съвет на Фонд „Социална закрила“, взе решение да отпусне финансови средства на Община Трън в размер на 26 945 лева и 54 стотинки, която сума представлява 90 % от общия за проекта бюджет на стойност 29 939 лева и 49 стотинки. Останалите 10 % са осигурени от Общината и са в размер на 2 993 лева и 95 стотинки.

На 30 май, между Фонд „Социална закрила“ и Община Трън в качеството си на бенефициент, се подписа договор за изпълнение на проекта, с който ще се завиши значително качеството на жизнената и социална среда, както и ще се създаде повече уют и удобства на потребителите на услугата.

Във връзка с проекта на 8 юни в 10:00 часа в заседателната зала на Община Трън ще се проведе встъпителна информационна среща.

Виж също...

Loading...