Децата в детската градина на Трън са двойно по-малко от тези в детската градина на община Брезник

През учебната 2017/2018 година броят на самостоятелните детските градини в област Перник е 22 и остава без промяна в сравнение с 2016/2017 учебна година, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Броят на децата настанени в детските градини през учебната 2017/2018 година е 3 583, от които 1 876, или 52.4 % са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1.6 %.

Деца в детските градини в област Перник

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2017/2018 година е 85.8 %, или с 0.2 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2016/2017 година. Средният брой деца в една детска градина за областта е 163. За община Перник този брой е 185, за община Радомир – 177, а за останалите общини е по-малък – Брезник (146), Трън (85), Земен (26), Ковачевци (14).

Средният брой деца, формиращи една група е 25, като в община Брезник този брой е 29, в община Трън – 28, в община Земен – 26, в община Радомир – 25, в община Перник – 24 и в община Ковачевци -14.

Педагогическият персонал, зает в детските градини е 310, и в сравнение с предходната учебна година намалява със 7 души. 77.7 % от персонала е ангажиран в детските градини на община Перник.

Виж също...

Loading...