Институции от Пернишко се запознаха с плана за привеждане на областта в готовност за работа във военно време

Областният съвет за сигурност проведе първото си редовно заседание за тази година, което премина под председателството на заместник-областния управител Иво Иванов, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Областният съвет за сигурност на област Перник е създаден със заповед на областния управител Ирена Соколова в изпълнение на изискванията на член 44, алинея 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и на основание член 32, алинея 1 от Закона за администрацията. В него са включени директорите на Областна дирекция на МВР, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, териториална дирекция “Национална сигурност”, Военно окръжие, Центъра за спешна медицинска помощ и представители на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт.

Членовете на съвета бяха запознати със списъка на мероприятия, които се изпълняват при различните видове готовност посочени в приложение към плана за привеждане на Пернишка област в готовност за работа във военно време. В съответствие със законите на страната ни и е в съответствие с националните стратегически документи, всички институции разполагат с изготвени планове за действие при кризисни ситуации, терористични атаки и преминаване във военно положение. В тях подробно са описани действията на всяка една институция и начина на известяване помежду им. Целта е да се осигури постоянна и адекватна защита на гражданите, територията и националната сигурност.

Виж също...

Loading...