С 6 610 лева финансови средства разполага “Бюро по труда” за подпомагане на безработни лица в област Перник

Дирекция “Бюро по труда”-Перник уведомява безработните лица от общините Брезник, Трън, Перник, Радомир, Земен и Ковачевци, че към месец юни разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството – по насърчителни мерки от Закон за насърчаване на заетостта.

Общата сума на финансовите средства е 6 610 лева. Финансовите средства са разпределени по мерки за насърчаване на териториалната мобилност и насочени и наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене. Информация може да се получи и във филиалите към дирекция “Бюро по труда”-Перник в градовете Радомир, Брезник и Трън.

Вижте повече подробности за финансовите средства от таблицата:

Насърчителни “Мерки за безработни лица” Финансови
средства
(в “лева”)
Мерки за насърчаване на териториалната мобилност.
Насочени и наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене.
Насърчаване на безработни за наемане на работа извън границите на населеното място.
– за ежедневни транспортни разходи от и до местоработата – до 50 % от действително направените разходи; за не повече от 12 месеца
– транспортни разходи за представяне пред работодател – еднократно (до 102 лeвa)
(чл. 42, ал.2 от ЗНЗ)
1 047
Мерки за насърчаване на самостоятелна стопанска дейност.
Безработни лица, сключили договор за започване на стопанска дейност, по реда на чл.47, ал.1 от ЗНЗ – чрез получаване наведнъж на полагащите им се обезщетения при безработица.
Предоставяне на средства на лица, получили еднократна парична сума по чл.47 ал.1 и които осигуряват заетост по одобрен проект на друго безработно лице без право на парично обезщетение за безработица – до 2 040 лв. (чл.47, ал.4 от ЗНЗ) 2 040
Мерки за насърчаване на предприемачеството.
Насърчаване на предприемачеството – за създаване на микропредприятие.
Предоставяне на средства за насърчаване на безработни лица за започване на самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие по Закона за малките и средните предприятия, по одобрен бизнес-проект.
– за разходи за започването на стопанска дейност като микропредприятие – до 2 500 лeвa, (чл.49, ал.1 от ЗНЗ), в т.ч. за придобиване на професионална квалификация по предмета на дейност и/или нейното управление по одобрения бизнес проект – до 300 лeвa (чл.49, ал.3 от ЗНЗ)
2 379
Насърчаване на предприемачеството – за лица регистрирали микропредприятие.
Предоставяне на допълнителни месечни суми за възстановяване на разходи за осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице; по минимални размери; за срок до 12 месеца от започване на дейността. (чл.49, ал.4 от ЗНЗ).
644
Насърчаване на предприемачеството.
Предоставяне на средства за възстановяване на направени разходи за ползвани външни консултантски услуги и/или съпътстващи услуги от лица, сключили договор по чл.47,ал.1 или по чл.49,ал.1. – до 500 лeвa (чл.49б от ЗНЗ).
500

Снимка: “Бюро по труда”-Перник

Виж също...

Loading...