Реконструират и изграждат близо 300 ВиК обекта в 14 области на страната, с което ще се подобри обслужването на над 2 милиона българи

Близо 300 обекта от ВиК инфраструктурата ще се реконструират и изграждат в страната с европейско финансиране до 2023 година. Обектите са определени с изготвените от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Регионални прединвестиционни проучвания в 14 области, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Това са 19 пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, близо 1300 километра водопроводи и канализация, 146 помпени станции и други съоръжения в 51 населени места. Обектите са определени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в момента вървят съгласувателни процедури по екологичното законодателство. По процедура Министерството на околната среда и водите трябва да се произнесе дали е необходимо да се извърши оценка за въздействието върху околната среда на изготвените Регионални прединвестиционни проучвания за всяка една от 14-те обособени територии. Очаква се строителството на някои от обектите да започне още в края на 2018 година, а за други – през 2019 година.

Планираните инвестиции са в размер на 1,59 милиарда лева от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година“. С реализацията на проекта от подобрени ВиК услуги ще се ползват над 2 милиона българи. Благоприятен ще бъде ефектът и върху околната среда, защото ще се ограничи замърсяването на почвите и реките с отпадъчни води.

За първи път проектите ще се изпълняват от ВиК операторите. Друга новост е, че всеки един от тях ще се реализира с оглед на най-неотложните нужди на отделните области. Подобно приоритизиране на инвестициите не е правено досега в България. При реконструкциите ще се използват съвременни инженерни решения. Това ще гарантира, че ремонтите няма да се отразят негативно на онези участъци, които не са рехабилитирани.

Инвестициите са ключови за сектора, в който са съсредоточени големи активи. Над 90 хиляди километра е ВиК мрежата в страната в момента. Наред с тях работят 5430 резервоара, 3370 помпени станции за питейни води, 67 пречиствателни станции за питейни води и още 97 за отпадъчни. Тази стратегическа инфраструктура обаче трябва да се развива, модернизира и поддържа непрекъснато, за което са необходими огромни инвестиции.

Виж също...

Loading...