В Трън ще ремонтират пространствата около 7 жилищни блока на улиците “Петър Асенов”, “Георги Димитров” и “Бор”

Община Трън е обявила обществена поръчка за основни ремонти на околоблокови пространства в град Трън по обособени позиции. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 282 999 лева и 97 стотинки без включен ДДС, става ясно от справка в Агенция по обществени поръчки.

Предметът на поръчката включва строителни дейности, във връзка с необходимостта от основни ремонти на околоблокови пространства на град Трън в съответствие с приложената към настоящата документация техническата спецификация за всяка от обособените позиции. Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджетните средства на Община Трън. Ремонтни дейности ще се извършат в районите на следните блокове: блок 5 и блок 11 на улица „Петър Асенов“; блок 14 на улица„Георги Димитров“;  блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4 на улица „Бор“.

Виж също...

Loading...