Допълнителни 700 000 лева се отпускат за застраховане на земеделска продукция, приемат заявления до изчерпване на ресурса

Със 700 000 лева се увеличава бюджетът за 2018 година по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция, реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Така общата сума, с която ще се подпомогнат стопаните през тази година нараства от 1,5 милиона на 2,2 милиона лева, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

С допълнително отпуснатите средства повече земеделски стопани ще могат да се възползват от финансовата подкрепа. Целта на подпомагането е да се насърчат малките и средни предприятия и земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични събития. Помощта се предоставя под формата на заплащане на застрахователни премии на земеделски стопани при застраховане на продукцията. Максималният размер на финансирането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65 % от стойността на застрахователната премия.

Заявления за кандидатстване по схемата ще се приемат до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август. Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на Държавен фонд ”Земеделие” до 28 септември. Срокът за сключване на договорите и изплащането на помощта е до 14 декември 2018 година.

Управителният съвет на фонд „Земеделие“ одобри и допълнителен финансов ресурс от 631 000 лева по вече подадени заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите за 2018 година. Общо средствата по схемата достигат 1 631 000 лева, при първоначално отпуснати с решение на Управителния съвет от 12 март 1 милион лева. Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на почвения вредител. Дейностите са в изпълнение на Националната програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство Телени червеи (Elateridae).

Срокът за сключване на договори и изплащане на помощта е до 22 юни 2018 година.

Виж също...

Loading...