Вижте графика на планираните прекъсвания на електрозахранването в общините Брезник и Трън за периода 18 – 22 юни

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 18 – 22 юни включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник 

На 18.06.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 12:00 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 20.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Непразненци

На 18.06.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 12:00 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 20.06.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Банище;  Беренде, Общ.  Земен;  Брезник:  МТП Ръждавец ;  Брезнишки Извор;  Велиново;  Габровдол;  Гигинци:  УПИ ХіV-219, Кв. 22;  Горна Секирна:  Местн. Валога;  Долна Секирна:  Мтп Д. Секирна ;  Душинци;  Ерул;  Кошарево;  Милкьовци;  Режанци;  Садовик;  Станьовци;

На 18.06.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 12:00 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 20.06.2018 г. /08:45 – 16:15 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ На 21.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Бегуновци

На 18.06.2018 г. /12:30 – 13:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Арзан:  Рангелова махала; Брезник:  Велин Ваклинов, извън регулацията, Трън; Брусник;  Гоз:  махала Логатор, местност Янкулица;  Горни Романци;  Долни Романци;  Завала;  Красава; Озърновци;  Ярославци

На 18.06.2018 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Бабица:  С. Бабица

На 18.06.2018 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Брезник:  06286. 502. 39, Александър Тинков, Александър Филипов, Андрей Михайлов, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гледан, Гоздовска, Гребен, Елена Георгиева, Еретин, Забел, Иван Тимофеев, извън регулацията, Изгрев, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Логатор, Нестор Петров, Октомври, Петров Камък, Трън, Шипка

На 18.06.2018 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Гоз:  П-Л ХІV-110, Кв. 13

На 19.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Видрица:  Видрица, Парцел VІІ-94в, Кв. 17

На 20.06.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 22.06.2018 г. /09:00 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Брезник:  06286. 72. 21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров;   Велковци, Общ.  Брезник: 083011, Местн.  Страище, С. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40;  Слаковци;   Сопица;  Ярджиловци:  Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 20.06.2018 г. /09:30 – 16:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 22.06.2018 г. /09:00 – 10:15 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Ноевци

Община Трън 

На 18.06.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Ездимирци

На 19.06.2018 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Лева Река

На 20.06.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Трън:  Денчо Знеполски, махала Кошарите

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...