Посещенията на музеите в област Перник драстично намаляват, но се увеличават изнесените беседи

Към 31 декември 2017 година в област Перник функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Перник са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 57.0 хиляди фондови единици. В сравнение с 2016 година техният брой се увеличава с 0.7 %. Към 31 декември 2017 година броят на цифровизираните фондови единици е 2 495. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Перник е 14 561 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2017 година са 37.7 хиляди и в сравнение с 2016 година намаляват с 36.6 %. В дните със свободен вход са осъществени 58.3 % от посещенията в музеите. В сравнение с 2016 година посещенията на чужденци в музеите се увеличават с 26.6 %, а изнесените беседи – с 18.9 %. Общият персонал на музеите през 2017 година е 45 души и се увеличава с 2.3 % в сравнение с 2016 година.

Посещения в музеите в област Перник

Статистическите изследвания на Националния статистически институт в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Виж също...

Loading...