127 500 лева без ДДС ще се отпуснат за подготвителни дейности за зимно поддържане на част от общинските пътища в Брезнишко

Община Брезник е обявила обществена поръчка за подготвителни дейности за зимно поддържане на част от общинските пътища през 2018 година, сочи справка в регистъра на Агенция по обществени поръчки.

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изсичане на храсти, рязане на клони, почистване и профилиране на банкети“ и Обособена позиция № 2: „Изкърпване на единични дупки и деформации на пътната настилка“. Общата прогнозна стойност е 127 500 лева без включен ДДС.

За извършване на дейностите по първата обособена позиция се изисква наличието на 1 храсторез, 1 моторен трион, 1 товарен автомобил и 1 багер. Дейностите по втората обособена позиция изискват наличието на 1 асфалтополагаща машина, 1 валяк, 1 машина за напръскване с емулсия (гудронатор), 1 мини челен товарач, 1 товарен автомобил, 1 фугорез за асфалтова настилка, 1 валяк вибрационен (до 2,5 тона) и компресор за чистене на основи при кръпки.

Според краткото описание е планирано извършване на подготвителни дейности за зимно поддържане по следните общински пътища: третокласен път 8114 – Станьовци-Душинци-Ерул (граница на общините Брезник и Трън); Брезнишки извор-Ребро-Кривонос; Брезник-п.к. Красава-Долни Романци-Горни Романци; Брезник-Завала-Брусник; Конска-Гърло-Гърло-Муртинци-Билинци.

Оферти за участие в обществената поръчка се приемаха края на работния ден на 21 юни. Получените оферти са били отворени на 22 юни в заседателната зала на Община Брезник.

Виж също...

Loading...