Общините Брезник и Трън не са включени в списъка за реконструкция и изграждане на ВиК обекти с европейско финансиране

Общините Брезник и Трън не са включени в списъка на проекта за реконструкция и изграждане на ВиК обекти с европейско финансиране до 2023 година, но за тях ще се определят мерки за постигане на съответствие с европейското и националното законодателство, както и възможни източници за финансиране на следващ етап. Това съобщиха специално за Zapadno.com от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството изпълнява проект за изготвяне на Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от 14 ВиК оператори, един от които е „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Перник. Проектът се финансира със средства от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 година. Съгласно условията на самата оперативна програма, приоритет са инвестициите в агломерации над 10 000 еквивалентни жители, каквито в област Перник са град Перник и град Радомир.

Общини Брезник и Трън са в групата на агломерациите от 2 000 до 10 000 еквивалентни жители, за които е направен анализ на съществуващото положение и ще се определят мерки за постигане на съответствие с европейското и националното законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, както и възможни източници за финансиране на следващ етап, уточниха още от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

В началото на месец юни тази година стана ясно, че близо 300 обекта от ВиК инфраструктурата в страната ще се реконструират и изграждат в страната с европейско финансиране до 2023 година. Обектите са определени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в момента вървят съгласувателни процедури по екологичното законодателство. Очаква се строителството на някои от обектите да започне още в края на 2018 година, а за други – през 2019 година.

Виж също...

Loading...