Засегнатите от корояд територии в България намаляват, работи се усилено по усвояване на увредената дървесина

От началото на 2018 година се наблюдава спад на засегнатите от корояд територии. Такъв извод беше направен по време на заседание на работната група на кризисния щаб, който  координира мерките в засегнатите от корояд гори. Заместник-министърът на земеделието Атанас Добрев подчерта, че положителната тенденция се дължи на добрата едногодишна работа на всички, които участват в щаба, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Най-голям спад в засегнатите площи има в районите на Регионална дирекция по горите-Кърджали, където нападнатите площи са намалели от  3798 хектара през първото полугодие на 2017 година на 392 хектара през първото полугодие на 2018 година. Значителен спад се наблюдава в Регионална дирекция по горите-Смолян от 1788 хектара нападнати площи през второто полугодие на 2017 година на  553 хектара през първото полугодие на 2018 година и Регионална дирекция по горите-Пазарджик съответно от 1543 хектара през първото полугодие на 2017 година на 35 хектара през първото полугодие на 2018 година.

Заместник-министър Атанас Добрев подчерта, че 6-те държавни горски предприятия продължават да работят усилено по усвояване на увредената дървесина по вече изготвения и действащ краткосрочен план за действие. Като основна задача пред щаба Добрев посочи възстановяването на заразените и засегнати от болести и вредители площи.

За втората половина на 2018 година по одобрени финансови планове на държавните предприятия са планирани за залесяване площи в размер на 15 061 декара, от тях 5 296 декара или 35 % е предвиденото залесяване за възстановяване на унищожени гори от болести, вредители, пожари и други природни въздействия. Към 31 май 2018 година в държавните гори са залесени 6 660 декара, което представлява 44 % изпълнение, останалите 8 401 декара са оставени за залесяване през есента.

Виж също...

Loading...