Община Брезник ще получи 18 хиляди лева за познавателни книжки, учебници и помагала, а администрацията в Трън – близо 13 хиляди лева

Общините Брезник и Трън ще получат допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 година, научи Zapadno.com.

С постановление Министерски съвет е одобрил допълнителни трансфери в размер 30 056 784 лева, разпределени по общини съгласно приложението, за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 година. Средствата се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година. Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за тази година, става ясно още от Постановлението, което е обнародвано в “Държавен вестник”.

Одобрените допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в община Брезник са в размер на 18 077 лева. За Община Трън са одобрени 12 923 лева. Изпълнението на постановлението е възложено на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

Виж също...

Loading...