Третиране на площи срещу широколистни плевели и колорадски бръмбар ще се извърши в землището на Брезник

Третиране на площи в землището на град Брезник ще се извърши на 29 и 30 юни, съобщават от общинската администрация.

На 29 юни от 8 до 17 часа в землището на Брезник в местностите “Средорек” и “Шарена чешма” ще се извърши третиране срещу широколистни плевели.

На 30 юни от 11 до 17 часа в землището на град Брезник в местността “Шарена чешма” ще се извърши третиране на картофи срещу колорадски бръмбар.

На 30 юни от 9 до 15 часа в землището на град Брезник в местността “Под Гребен” ще се извърши третиране срещу широколистни плевели.

За третирането на площите в Община Брезник са постъпили уведомителни писма в изпълнение на Наредба 15 от 2004 година за опазване напчелите и пчелните семейства от отравяне.

Виж също...

Loading...