В периода 2 – 6 юли в общините Брезник и Трън ще има нови планирани прекъсвания на електрозахранването

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 2 – 6 юли включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Сопица;

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Брезник:  06286. 72. 21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров;  Велковци, Общ. Брезник:  083011, Местн. Страище, махала Пали Лула, С. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40;  Ноевци;  Селищен Дол;  Слаковци;  Ярджиловци:  Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора;

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./  на 03. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:15 – 10:30 ч.; 14:15 – 15:30 ч./  на 04. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 05. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезнишки Извор;

На 02. 07.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник:  С. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40;

На 03. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник:  махала Пали Лула;

На 03. 07.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 09:15 – 15:30 ч.; 14:15 – 15:30 ч./ –  Долна Секирна:  МТП Д. Секирна;  Душинци;  Ерул;  Кошарево;  Милкьовци;

На 03. 07.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 09:15 – 15:30 ч.; 14:15 – 15:30 ч./  на 06. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник:  МТП Ръждавец;

На 03. 07.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:15 – 15:30 ч./ –  Бегуновци;  Беренде, Общ. Земен;  Габровдол;  Гигинци:  УПИ ХІV-219, Кв. 22;  Непразненци;  Режанци;  Садовик;

На 03. 07.2018 г. /09:15 – 15:30 ч.; 09:15 – 10:30 ч.; 14:15 – 15:30 ч./ –  Банище;  Велиново;  Горна Секирна:  Местн. Валога;  Станьовци;

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Ребро;

На 06. 07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Видрица:  Видрица, Парцел VІІ-94в, Кв. 17;

Община Трън

На 03. 07.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./  на 06. 07.2018 г. /12:15 – 13:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Богойна;  Врабча;  Ломница, Общ. Трън:  М. Ждрелото;  Трън:  9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Китка, махала Китка, Мосаловска, Петко Д. Петков, Яким Тошков;

На 03. 07.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./  на 06. 07.2018 г. /12:15 – 13:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ – Банкя, Общ. Трън;

На 06. 07.2018 г. /12:30 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Трън:  8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо Гопин, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, махала Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков;

На 06. 07.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Трън:  Атанас Ботев, Васил Левски, Еднофамилни Жилища, Мосаловска, Тенеси, Чарчалат;

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...