Областният съвет по земеделие и гори: Посевите с пшеница в област Перник са здрави и без увреждания, а общото агротехническото състояние е средно

Областният съвет по земеделие и гори проведе първото си редовно заседание за тази година, което премина под председателството на заместник-областния управител Васил Павлов. На него присъстваха представители на териториални структури на държавни институции, браншови сдружения и асоциации в селското и горското стопанство, както и неправителствени организации, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

В дневния ред на срещата бяха засегнати темите за защитата на горския фонд от пожари през летния сезон, състоянието на иглолистните култури и мерките за противодействие за справяне с вредители, епизоотичната обстановка в областта, както и състоянието на посевите и предстоящата жътвена кампания. Относно пожароопасния сезон, на срещата беше отчетено, че ежегодно горските стопанства и общините, собственици на горски територии над 50 хектара, изготвят годишни планове за защита на горските територии от пожари. На база на тях Регионална дирекция по горите изготвя регионална програма. Във всяка община от област Перник има по едно доброволно формирование, което може да се включи в гасенето на пожари. Информирани са и фирмите, които извършват дейности в горите за задължението им да участват при гасене на големи горски пожари. Проверени са и всички противопожарни депа, които се намират в общините, в държавните горски и ловни стопанства. Има заповед за забрана за палене на стърнища, която е изпратена до кметовете и кметските наместници. За този период на тази година е станал 1 пожар на територията на Пернишка област поради човешка небрежност в “Държавно горско стопанство-Земен”. Засегнати са 7 декара иглолистна гора. За сравнение, за същия период на миналата година пожарите са били с 10 повече.

Епизоотичната обстановка в област Перник е спокойна, поясниха експертите от Областната дирекция по безопасност на храните. Представителите на институциите бяха запознати със Заповедта на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, в която са определени мерки за предпазване от поява и разпространение на болестта Африканска чума по свинете. Част от мерките включват забрана за въвеждане в страната от държави членки на Европейския съюз и от трети страни на свинско месо и суровини и храни, съдържащи в състава си свинско месо, предназначени за лична консумация; извършване на проверки на транспортните средства и личния багаж на пътниците, влизащи на територията на България и при наличие на забранените за въвеждане суровини и храни, същите да се изземват и предават за унищожаване. Към момента на територията на област Перник няма регистрирани случаи на заболели животни от птичи грип, както и от чума по овцете.

Една от точките в Областния съвет по земеделие и гори бе свързана със състоянието на посевите и предстоящата жътвена кампания. В изпълнение на заповед на министъра на земеделието, храните и горите, в периода 26 – 29 март, тази година, на територията на област Перник се е извършило обследване на площи, засети с есенни култури. Обследвани са 15 317 декара пшеница и 691 декара есенен ечемик. Обследването в шестте общини на областта е направено съгласно приета от Министерство на земеделието, храните и горите методика, и се е осъществило върху 10%-ова извадка от общата площ от експертни комисии създадени със заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие”-Перник. Обследвани са били 15 317 декара пшеница, при които е установено, че фенологичната фаза на развитие на растенията е начало на братене при около 20 % от тях и масово братене при останалите. В преобладаващата част растенията са здрави и без увреждания, с нормална гъстота. Общото агротехническо състояние се определя като средно.

В публикацията са използвани снимки от пресцентъра на Областна администрация-Перник

Виж също...

Loading...