Столична фирма иска да изгради в град Трън модулно предприятие за обработка и преработка на сурово краве мляко

Столичната фирма “Еспрокон” ЕООД има инвестиционно предложение да изгради модулно предприятие в град Трън, става ясно от справка в Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите-Перник.

Инвестиционно предложение е за „Модулно предприятие за обработка и/или преработка на сурово краве мляко” в имот в землището на град Трън. Според Закона за опазване на околната среда инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите-Перник ще приложи и процедура по оценка за съвместимостта му с най-близко разположената защитена зона. Същата оценка ще бъде осъвместена с процедурата по глава шеста от Закона за опазване на околната среда с издаването на един индивидуален административен акт, става ясно още от съобщение на Инспекцията.

Виж също...

Loading...