При проверка в района на “Държавно горско стопанство-Трън” са констатирани над 2 кубика неописана строителна дървесина

Няколко нарушения са били констатирани при проверки автомобили, превозващи дървесина от горски територии в района на “Държавно горско стопанство-Трън”. Нарушенията са били свързани с несъответствия в превозните билети и товара, както и неописана строителна дървесина. Това съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие.

При извършена проверка на 8 юни на 3 автомобила, превозващи дървесина от горски територии в района на “Държавно горско стопанство-Трън”, е установено разминаване в оценката на дървесината. В автомобил, натоварен с технологична дървесина, са измерени 25 броя секции с диаметри на тънкия край, отговарящи на категорията едра строителна дървесина. Общият обем на неописаната в превозния билет строителна дървесина е 2,29 кубични метра. От неправилната оценка е нанесена щета и финансова загуба от 77.86 лева, уточниха от Югозападно държавно предприятие.

В другите два автомобила в превозните билети са описани асортименти с по-ниска цена. Вместо технологична дървесина за преработка в документите е записано дърва. Съгласно БДС дървата, предназначени за технологична преработка, не надвишават 2 метра. Над тази дължина те попадат в категория – средна или дребна дървесина. Разпоредено е експедиторът на дървесината да възстанови щетата.

Целта на проверките е да се пресекат едни от най-често констатираните пропуски и нарушения при експедиране на дървесина, свързани с неправилна или умишлено занижена оценка при асортиментите и некоректно отразяване на точните обеми в превозните билети. Тази порочна практика води до злоупотреби, които нанасят значителни финансови щети на горските стопанства. Досегашният опит сочи, че не са редки случаите, при които автомобили, натоварени с технологична дървесина, транспортират и строителна, която не е описана в превозните билети.

Виж също...

Loading...