От 9 юли ще започне изплащането на преизчислените пенсии, които от началото на месеца са увеличени

Изплащането на пенсиите за месец юли ще започне от 9 юли (понеделник) и ще приключи на 20 юли (петък), информираха от Националния осигурителен институт.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция. Сметките на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат заверени на 9 юли.

Считано от 1 юли 2018 година са преизчислени размерите на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2017 година включително. Преизчислението е извършено с новата по-висока тежест от 1,169 за всяка година зачетен осигурителен стаж на лицата. Осигурено е увеличение с 3,8 на сто на получавания към 30 юни 2018 година размер на пенсиите от трудова дейност.

От 1 юли 2018 година се прилага и нов минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – 207,60 лева. Нови минимални размери имат и всички пенсии, свързани с трудова дейност, тъй като се определят като процент от тази сума. Такива са:

1/ пенсиите за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при непълен осигурителен стаж, за които минимумът се определя на 176,46 лева (85 % от 207,60 лева);

2/ пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, чийто минимален размер зависи и от определения на пенсионера процент трайно намалена работоспособност; долната граница при първите ще е между 176,46 лева и 238,74 лева (между 85 % и 115 % от 207,60 лева), при вторите – между 207,60 и 259,50 лева (между 100 % и 125 % от 207,60 лева);

3/ наследствените пенсии, чийто минимален размер става 155,70 лева (75 % от 207,60 лева).

От 1 юли 2018 година се увеличава и размерът на социалната пенсия за старост – 125,58 лева. Спрямо него са определени нови размери на всички пенсии, несвързани с трудова дейност, каквито са пенсиите за военна инвалидност, пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за инвалидност и персоналните пенсии, както и различните видове добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

От НОИ напомнят, че в случаите на служебно преизчисляване или определяне на нов размер на пенсиите не се изпращат разпореждания на лицата. Пенсионерите могат да се информират за тях чрез електронната услуга на НОИ „Справка за издадени пенсионни разпореждания“, която се достъпва чрез интернет страницата на института с въвеждане на ПИК и ЕГН или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на НОИ.

Виж също...

Loading...