Статистиката прогнозира по няколко варианта: През 2080 година населението на България ще бъде около 5 милиона души

Националният статистически институт публикува актуализирана прогноза за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 година, като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития, настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода, съобщават от пресцентъра на Националния статистически институт.

Публикуваните данни са по петгодишни възрастови и календарни периоди. Актуализирана е и демографската прогноза за развитието на населението по пол и области в перспектива до 2080 година, уточняват от Националния статистически институт. Статистиката обхваща няколко прогнози за населението – по пол и възраст, по области и пол, коефициент на възрастова зависимост по области и пол, в перспектива до 2080 година и коефициент на възрастова зависимост (относно старшите възрасти) по области и пол, в перспектива до 2080 година.

Прогнозата по пол и възраст включва няколко варианта. Първия вариант е свързан с хипотеза за конвергентност, според която през 2080 година общият брой на населението на България ще бъде 4 872 317 души. Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки. През 2080 година мъжете в страната ни ще наброяват 2 407 856 души, а жените – 2 464 461. Прогнозите за столетниците в България тогава са за 1 280 човека, което е повече отколкото очакванията за столетниците през 2020 година, когато те трябва да наброяват малко над 200 души от населението. Хипотезата за конвергентност в съoтношението за възраст показва още, че през 2080 година децата на възраст от 0 до 4 години ще бъдат 228 384 от общия брой на населението тогава. Броят е по-малък от прогнозата за 2020 година, когато децата от 0 до 4-годишна възраст ще бъдат 325 186.

Подробната прогноза включва още два варианта за броя на населението по възраст и пол в периода от 2020 до 2080 година. Вторият вариант е за относително ускоряван. При този вариант се предполага, че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически процеси в страната. Според прогнозата при втория вариант общият брой на населението в страната ни през 2080 година ще бъде 5 205 354 души, от които 2 591 554 мъже и 2 613 800 жени.

Третият вариант пък е свързан с относително забавяне. При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната. Статистиката при третия варинт показва, че през 2080 година населението на страната ни ще наброява 4 692 336 души, от които 2 308 542 мъже и 2 383 794 жени.

Подробна информация за прогнозните данни може да разгледате като натиснете тук.

Виж също...

Loading...