Филиалът на “Спешна помощ” в Трън изпълнява 1.6 повиквания на 12-часова смяна, а този в Брезник – 2 повиквания за същото време

В рамките на една 12-часова смяна филиалът за спешна медицинска помощ в град Трън изпълнява по 1.6 повиквания, а за същото време екипът на “Спешна помощ” в град Брезник изпълнява по 2 повиквания на смяна. Това сочат данните за първите 3 месеца на 2018 година, които бяха предоставени на Zapadno.com от пресцентъра на Министерство на здравеопазването.

За осъществяване дейността на филиалите за спешна медицинска помощ се поддържа определен брой и тип мобилни и стационарни спешни екипи, както и линейки. Техният брой се съобразява с демографските характеристики (брой, състав и гъстота) и здравните индикатори (заболеваемост, обръщаемост) на населението в обслужвания регион, аналитичните резултати от налагането на времевите рамки за изпълнение на повикванията от съответния район на обслужване, географските особености на района на обслужване, отдалеченост от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, достъпност на пациентите до извънболнични лечебни заведения, концентрация на повиквания в обслужвания регион, структурата на повикванията в обслужвания регион по триажна категория, наличието на лечебни заведения за болнична помощ с разкрити структури за оказване на спешна медицинска помощ, сезонни и други миграционни промени в популационните характеристики и разстоянието до най-близък съседен филиал за спешна медицинска помощ, уточниха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването на въпрос на Zapadno.com.

Броят, разположението и районът на обслужване на разкритите филиали за спешна медицинска помощ се определят в Националната здравна карта на Република България. Средната натовареност на един екип се изчислява на база броя повикванията, които се изпълняват за една смяна (12 часа). Съгласно медицинския стандарт “Спешна медицина” времето за преглед и стабилизиращи манипулации на пациента на мястото на повикването е определено до 10 минути.

За първото тримесечие на 2018 година средната натовареност на един екип във филиал за спешна медицинска помощ-Трън е 1.6 повиквания, във филиал за спешна медицинска помощ-Радомир – 3.8 повиквания, във филиал за спешна медицинска помощ-Брезник – 1.9 повиквания и във филиал за спешна медицинска помощ-Земен – 1.5 повиквания. Това означава, че един екип от филиала в Трън в рамките една 12-часова смяна изпълнява по 1.6 повиквания, в Радомир – 3.8 повиквания, в Брезник – две повиквания и в Земен – едно и половина повиквания, добавиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването.

При необходимост или в случаите на предполагаема по-продължителна заетост на даден екип, районната координационна централа на Център за спешна медицинска помощ-Перник изпраща подпомагащ дейността екип от централата или от друг филиал. От представените данни за средната натовареност на екипите е видно, че Център за спешна медицинска помощ-Перник със своята структура е в състояние да изпълнява задълженията си по оказване на спешна медицинска помощ на населението от областта.

Виж също...

Loading...