За близо 236 250 лева без ДДС ще правят основен ремонт на улиците “Бор” и “Ева Волицер” в началото на град Трън

Обществена поръчка за основен ремонт на две улици в град Трън е обявила трънската общинска администрация, сочи справка в Агенция по обществени поръчки.

Предметът на обществената поръчка включва строително-монтажни дейности на подобект „Основен ремонт на улица „Ева Волицер”, град Трън от ОТ 286 – 287” и подобект „Основен ремонт на улица ”Бор”, град Трън от ОТ 260 до ОТ 293”, става ясно от краткото описание. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 236 249 лева и 99 стотинки без включен ДДС. Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджетните средства на Община Трън.

Фирмата, която ще извърши основен ремонт на двете улици ще трябва да: фрезова старата асфалтова настилка; изкърпва дупки и валира; положи битумна емулсия; асфалтобетонова настилка; превози асфалтобетон; направа на хоризонтална маркировка; извозване на строителни отпадъци.

През месец юни тази година Община Трън обяви друга обществена поръчка, свързана с района на улица “Бор” и други две улици в града. Обществената поръчка е за основни ремонти на околоблокови пространства по няколко обособени позиции. В една от тези позиции попадат блоковете с номера 1, 2, 3 и 4 на улица „Бор“.

Виж също...

Loading...