Комисия ще обхожда общинските горски територии в Трънско, за да оглежда в какво състояние са ги оставили фирмите

Специална Комисия ще прави обход на горските територии, собственост на Община Трън, които са предоставени на фирми за добив на дървесина за продажба. Това ще е една от новите клаузи в договорите с фирмите, които добиват дървесина в общинските горски територии в Трънско. Това стана ясно на провелата се на 28 юни сесия на Общински съвет-Трън.

На заседанието общинският съветник Ташко Минков зададе въпрос към кмета на Община Трън Цветислава Цветкова дали може по някакъв начин администрацията да упражнява контрол по спазването на договорите с фирмите, добиващи дървесина. От своя страна Цветислава Цветкова отговори: “Досега в договорите имаше заложена клауза, в която самата фирма имаше задължение да почисти и да остави обекта в състояние, което е. Но с юристите прегледахме договорите, които са се подписвали досега и към момента тече едно допълване на договорите. Ще има и нови клаузи, които ще предвиждат сформиране на една Комисия, която ще направи обход след приключване на обекта да установява в какво състояние се оставя самият обект.”, каза кметът на Община Трън Цветислава Цветкова. Тя добави, че “Пътна полиция” има функциите да прави актове на камионите, които изнасят кал по пътищата.

Виж също...

Loading...