До 84 милиона лева отстъпка от акциза върху горивата за 2018 година ще получат земеделските стопани в страната

Земеделските стопани ще получат през 2018 година до 84 милиона лева по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Това реши на редовното си заседание управителният съвет на Държавен фонд “Земеделие”.Заявленията ще се подават от 3 до 21 септември 2018 година в Общинските служби по земеделие към Областните дирекции „Земеделие”. Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Право на подпомагане по схемата имат всички стопани, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната на нея. Друго условие е кандидатите да  имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Интересът към държавата помощ, по която се предоставя отстъпка от акциза за горивата е голям. През 2016 година по схемата финансова помощ за над 82 милиона лева са получили 6 716 стопани. През 2017 година са възстановени близо 84 милиона лева на 8 250  земеделски производители.

Отстъпката от акциза за горивата, която се прави на земеделските производители, е по одобрена в Брюксел държавна схема, която може да действа до 2020 година  Контролът по схемата се осъществява от Министерство на земеделието, храните и горите, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, Агенция „Митници” и Национална агенция за приходите.

Виж също...

Loading...