Вижте планираните прекъсвания на електрозахранването в община Брезник и град Трън за периода 16 – 20 юли

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 – 20 юли включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Дата/период Времетраене  Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник 

На 19.07.2018 г. /12:00 – 14:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 12:00 – 16:30 ч./ –  Бабица:   С.Бабица

На 16.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Станьовци

На 16.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 18.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 19.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 20.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезнишки Извор

На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 18.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ноевци

На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 18.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник:   Александър Филипов, Владо Захариев, Георги Стефанов, Гоце Делчев, Иглика, Макаренко, Могилица, Нестор Петров, Яне Сандански

На 18.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Брезник:   06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 18.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник:   083011, Местн. Страище, Мах.Пали Лула, С.Велковци,  УПИ ІV-105, Кв.40

На 18.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Селищен Дол

На 18.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Слаковци

На 18.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ярджиловци:   Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 18.07.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  СоПИца

На 19.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 20.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гърло:   Общ.Брезник

На 19.07.2018 г. /12:00 – 14:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 12:00 – 16:30 ч./ –  Брезник:   06286.502.39, Александър Тинков, Александър Филипов, Андрей Михайлов, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гледан, Гоздовска, Гребен, Елена Георгиева, Еретин, Забел, Иван Тимофеев, извън регулацията, Изгрев, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Логатор, Нестор Петров, Октомври, Петров Камък, Трън, Шипка

На 19.07.2018 г. /12:00 – 16:30 ч.; 12:00 – 14:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Гоз:   П-Л ХіV-110, Кв.13

Община Трън 

На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Трън:   Георги Бабичев, Денчо Знеполски, Руй, Стефан Рангелов

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...