Мерките за неразпространение на чума по дребния рогат добитък ще се гледат от експертна мисия, която пристига в България

Огнищата на чума по дребния рогат добитък, които за първи път се появиха в България и Европейския съюз от края на юни, са повод за редица срещи и разговори на европейско ниво, проведени от ръководството на Българската агенция по безопасност на храните и Главна дирекция „Здравеопазване и политика за потребителите“ (SANTE, бивше наименование SANCO) на Европейската комисия. По този повод на 16 юли в България идва експертна мисия от Главна дирекция SANTE, поканена от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните доктор Дамян Илиев.

Целта е на място да се установи дали мерките, предприети от българските власти за неразпространение на заразата, съответстват на изискванията, разпоредени в европейското законодателство. През вчерашния ден, доктор Дамян Илиев посети Югозападна България, за да провери изпълнението на заповедите, издадени съгласно българското и европейско законодателство, за предпазните мерки в трите огнища в Ямболска и Бургаска област, съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните.

Виж също...

Loading...