Броят на издадените книги в област Перник намалява с 28 %, през 2017 година от печатница са излезли едва 17 книжни тела

През 2017 година в област Перник са издадени 17 книги с тираж 4 хиляди екземпляра и 1 брошура, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В сравнение с предходната година през 2017 година намалява, както броят на издадените в областта книги и брошури, така и средният им тираж. Броят на издадените книги и брошури намалява с 28 %, а средният им тираж – с 3.7 % и достига 233 броя. През 2017 година в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната – 7 141 заглавия, или 70.9 %. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури – съответно по 5.9 и 3.8 %. За област Перник този дял е 0.2 %.

Издадени заглавия книги и брошури и среден тираж на една книга и брошура в област Перник през периода 2008 – 2017 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Свети Свети Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Виж също...

Loading...