Единственият кандидат за административен ръководител на Районен съд-Трън е съдия Петър Петров

Само един кандидат е подал документи за конкурса за избор на административен ръководител на Районен съд-Трън, научи Zapadno.com.

Процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд-Трън беше открита от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет през пролетта на тази година. Кандидатите за длъжността трябваше да подадат концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане, както и други документи.

Единственият кандидат за административен ръководител на трънския съд е съдия Петър Петров, който от есента на 2017 година беше определен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“.

Съдия Петър Петров има малко над 24-годишен юридически стаж, който е добил в Окръжен съд-Перник, Адвокатска колегия-Перник, Районна прокуратура-Радомир и Районен съд-Трън. Професионалното му образование е магистър по направление “Право”, което добива във ВИ “Георги Димитров” (Академията на Министерството на вътрешните работи). Завършва и магистратура в Стопанския факултет към Технически университет-София със специалност “Стопанско управление”.

Снимка: Районен съд-Трън архив

Виж също...

Loading...