Намалява броят на отпадналите ученици от образователната система, като до момента в училище са върнати близо 24 хиляди деца

Намаление на броя на отпадащите ученици беше отчетено в рамките на заседанието на Координационното звено по механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. „За първи път образованието го поставяме толкова в центъра на правителствените ангажименти. Убеден съм, че по-доброто и качествено образование води до по-добра квалификация, а оттам и по-висок БВП”, каза министър-председателят Бойко Борисов при откриването на срещата. Според него усилията трябва да се увеличат и всички деца да бъдат обхванати в детска градина и училище. „Резултатите ще бъдат видими след 10-15 години, когато тези деца завършат училище“, добави премиерът и призова всички звена на администрацията да подпомагат работата по междуинституционалния механизъм, цитиран от Министерство на образованието и науката.

Вицепремиерът Томислав Дончев благодари на екипите за обхват, които до момента са извършили 216 904 обхода на адреси и са търсили 197 659 деца и ученици. По-голямата част от тях са заминали със семействата си в чужбина. Върнатите обратно в системата до момента са 23 898. „Повторно отпадналите са 2124, от които 708 са заминали в чужбина, а 235 са навършили 16 години, допълни министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По думите му екипите не са успели да запишат в клас 9357 деца. „С подновяването на дейностите по механизма през август-септември ще се работи приоритетно за обхвата на тези ученици, на около 4000 новоотпаднали, които са в България, както и за ранния обхват на децата на 5, 6 и 7 години.“, подчерта той.

По данни на Върховната административна прокуратура към 1 април 2018 година са издадени 1173 акта за административни нарушения и 509 наказателни постановления на родители, които не са записали децата в детска градина или училище. Министър Вълчев посочи, че дори събираемостта на наложените глоби да не е голяма, родителите трябва да усещат важността на санкцията и присъствието на държавата с всичките и инструменти и политики.

Вицепремиерът Томислав Дончев очерта две предизвикателства за бъдещата работа по механизма. Първото е той да се възприеме като задължителна част от работата на институциите. Първата стъпка за това е приетото Постановление на Министерския съвет, с което работата по механизма вече е постоянна. „Не е достатъчно децата просто да бъдат върнати в клас. Те трябва да получават най-доброто. Училището трябва да има по-голяма гравитация и да ги привлича. Да им е интересно докато учат“, заяви Дончев. Думите му бяха подкрепени от министър Вълчев, който обясни, че действията ще са по-фокусирани и ще се работи с децата след записването им обратно в клас. Предстои районите на действие на екипите да се обвържат в по-голяма степен с районите за прием на образователните институции.

Със съдействието на Министерството на здравеопазването в информационната система е изготвен модул „Проверка на медицински бележки“. С него ще се засили информацията и контролът на издадените медицински бележки за извиняване на отсъствия на децата и учениците и проверка за достоверността им. Министър Кирил Ананиев обяви, че не трябва да се допуска фалшифициране и при съмнение директорите на училища могат да се обръщат към регионалните здравни инспекции. „Те са готови да съдействат за проверките“, увери той.

Вече съществува възможност социалните помощи за децата да бъдат давани в натура. Министър Бисер Петков акцентира и на стъпките, които Министерството на труда и социалната политика предприе за промяната на нормативната уредба за предоставяне на семейни помощи, обвързани с посещението на училище. Той подчерта, че усилията за подпомагане на дейностите по механизма ще продължат.

Министърът на вътрешните работи Валентин Радев обясни, че и Гранична полиция ще се включи в работата, като целта е да се събират данни за децата, напускащи страната с родителите си, и дали те се записват в чужда образователна система. По време на Българското председателство на Съвета на ЕС в Заключенията за европейско образователно пространство, приети на Съвет на министрите на образованието, беше включен и текст, с който държавите членки поеха ангажимент да си сътрудничат в обмен на информация за децата, които следват своите родители в свободното им придвижване за работа и образование.

Виж също...

Loading...