Въведен е контрол при вноса на пратки с продукти от животински произход и домашни любимци от трети страни през Стрезимировци

Областна дирекция по безопасност на храните-Перник е предприела мерки за контрол на движението с нетърговска цел на домашни любимци от трети страни и въвеждането на пратки с продукти от животински произход за лична консумация през ГКПП ”Стрезимировци” в Трънско, съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните.

В изпълнение на Заповед № РД11-961 от 7 юни 2018 година на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, директорът на Областна дирекция по безопасност на храните Перник е издал заповед, с която е определил служители от отдел “Контрол на храните” и от отдел “Здравеопазване на животните”, които при необходимост и повикване да осъществяват контрол върху движението с нетърговска цел на домашни любимци от трети страни и въвеждането на пратки с продукти от животински произход за лична консумация
на граничен пункт “Стрезимировци”.

Закупен е фризер в който се съхраняват конфискуваните пратки до тяхното унищожаване. Проведена е Областна епизоотична комисия във връзка с възникналата ситуация.

Виж също...

Loading...