Кметовете и Общинските съвети на Брезник и Трън ще получат разяснителни писма за закриването на Районните прокуратури

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проект на писмо-отговор до кметовете и общинските съветници на всички общини от съдебните райони на Районните прокуратури, които ще бъдат закрити от 1 януари 2019 година, което ще бъде изпратено от  главния прокурор на Република България, от името на колегията.

Чрез писмото ще бъде разяснено, че въпреки закриването на единайсетте Районни прокуратури в Белоградчик, Кула, Дряново, Трявна, Тервел, Ардино, Брезник, Трън, Мадан, Чепеларе и Тополовград, като самостоятелни органи на съдебната власт, в разкритите на тяхно място  териториални отделения в съответните населени места ще продължат да работят както прокурори, така и съдебни служители. Прокурорите, които ще работят в териториалните отделения ще изпълняват и занапред в пълен обем законовите си задължения, включително ще участват в съдебни заседания в съответния съд, ще дават дежурства и ще приемат граждани, съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

С оптимизирането няма да бъде нарушен достъпът на гражданите и институциите до прокуратурата, а напротив – ще се осигури възможност за по-качествена и срочна нейна работа. Районната прокуратура, към която е териториалното отделение ще има съдебен район, включващ общините и населените места на закритите районни прокуратури и дейността по правоприлагане на тези територии ще бъде обезпечена от всички прокурори от районната прокуратура със седалище областния град. Решенията на Прокурорската колегия са във връзка с постъпили възражения и декларации от Община Ардино, Община Мадан, Община Рудозем и Община Чепеларе.

Виж също...

Loading...