Планира се разработването на национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в България

„Министерството на здравеопазването ще инициира създаването на работна група от представителите на заинтересованите институции и организации за изработването на Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в България. В нея трябва да бъдат включени както ефективен скрининг и превенция, така и осигуряването на още по-добри възможности за лечение.“ Това заяви заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова на събитие по повод Световния ден за борба с хепатита, цитирана от пресцентъра на Министерство на здравеопазването.

Светлана Йорданова припомни, че като част от събитията по време на Българското председателство на Съвета на ЕС беше проведена Регионалната конференция на тема „Скрининг и превенция на вирусния хепатит и ХИВ в Централна и Източна Европа. Общи предизвикателства, съвместни решения“. В рамките на Конференцията бе приета Декларация за следващи действия за елиминиране на вирусните хепатити до 2030 година, в съответствие с целите на Световната здравна организация (СЗО).

„Министерството на здравеопазването подкрепя заключителната декларация и отправя предизвикателство към заинтересованите страни за поставяне на национални цели и изработване на Национални планове за елиминиране на вирусните хепатити и скринингови програми за ранно откриване и своевременно включване на лечение и здравни грижи на инфектираните лица. С приемането на тази декларация страните се насърчават за обмен на добри практики и сътрудничество“, увери заместник-министърът.

Светлана Йорданова подчерта, че в Декларацията са начертани посоките, в които държавите да развиват своята дейност по превенция и лечение на болните от Хепатит C. Българските пациенти трябва да знаят и да им се напомня всеки ден, че лечение за Хепатит C има и то се осигурява от държавата.

Министерство на здравеопазването ще продължи да изпълнява дейности на национално ниво и да участва активно в обединените усилия на европейско и глобално равнище за постигане целите на СЗО за елиминиране на вирусните хепатити до 2030 година.

Виж също...

Loading...