ЧЕЗ ще осъществява нови планирани прекъсвания на електрозахранването в общините Брезник и Трън в периода 30 юли – 4 август

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30 юли – 4 август включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Дата/период Времетраене  Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 31.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Душинци

На 31.07.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Кошарево

На 31.07.2018 г. /08:30 – 16:15 ч.; 09:00 – 16:15 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Банище

На 30.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Бабица:   С.Бабица

На 30.07.2018 г. /09:00 – 15:15 ч./ –  Брезник:   Александър Филипов, Владо Захариев, Георги Стефанов, Гоце Делчев, Иглика, Макаренко, Могилица, Нестор Петров, Яне Сандански

На 30.07.2018 г. /09:00 – 14:15 ч./ –  Брезник:   Андрей Михайлов, Георги Ив Бунджулов

На 30.07.2018 г. /08:45 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:45 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:45 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Глоговица

На 30.07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:45 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Конска:   Iv-310,311

На 30.07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:45 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Лялинци:   I-259 Кв.13

На 30.07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:45 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Трън:   8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо ГоПИн, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, Мах.Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков

На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Брезник:   06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник:   083011, Местн. Страище, Мах.Пали Лула, С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40

На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Ноевци

На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Селищен Дол

На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Ярджиловци:   Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 01.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Слаковци

На 01.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  СоПИца

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Бегуновци

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Беренде, Общ. Земен

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  БРЕЗНИК:   МТП ;РЪЖДАВЕЦ ;

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Брезнишки Извор

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Велиново

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Габровдол

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Гигинци:   УПИ ХІV-219, Кв.22

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  ДОЛНА СЕКИРНА:   МТП ;Д.СЕКИРНА ;

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Милкьовци

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Непразненци

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Режанци

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Садовик

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Станьовци

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Горна Секирна:   Местн.Валога

На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Долна Секирна

На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Ерул

Община Трън

На 30.07.2018 г. /10:45 – 16:15 ч./ –  Слишовци

На 30.07.2018 г. /10:00 – 15:15 ч./ –  Долна Мелна

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 31.07.2018 г. /09:30 – 16:15 ч./ – Шипковица

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 31.07.2018 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Дълга Лука:   УПИ IV-71, Кв.17

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 02.08.2018 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Долна Мелна:   НУПИ 12

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Бусинци

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Видрар

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Вукан:   УПИ III-130 Кв.12

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Горна Мелна:   87

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Горочевци

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Докьовци

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Еловица, Общ. Трън

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Костуринци

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Къшле

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Лева Река

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Мрамор, Общ. Трън:   Стълб 32, Клон А

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Пенкьовци

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Радово

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Стайчовци

На 03.08.2018 г. /09:00 – 12:15 ч./ –  Трън:   Георги Бабичев, Денчо Знеполски, Руй, Стефан Рангелов

На 01.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч./ –  Банкя, Общ. Трън

На 01.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч./ –  Богойна

На 01.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч./ –  Врабча

На 01.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч./ –  Ломница, Общ. Трън:   М.Ждрелото

На 01.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч./ –  Трън:   9-ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Китка, Мах.Китка, Мосаловска, Петко Д. Петков, Яким Тошков

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването. За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...