До 38 600 лева без ДДС ще бъдат отпуснати за техническо обслужване и доставка на резервни части за автомобили на „Държавно горско стопанство-Брезник”

Обществена поръчка за техническо обслужване и доставка на резервни части, консумативи и принадлежности на моторни превозни средства за нуждите на териториално поделение „Държавно горско стопанство-Брезник” е обявена, сочи справка в Агенция по обществени поръчки.

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за техническо обслужване и за доставка на резервни части, консумативи и принадлежности на моторни превозни средства по обособени позиции за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство-Брезник” съгласно условия в техническа спецификация. Общата прогнозна стойност е 38 600 лева без включен ДДС. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции – за техническо обслужване и доставка на резервни части, консумативи и принадлежности на автомобили “Шкода”, “Тойота” и “Грейт Уолл” и за техническо обслужване и доставка на резервни части, консумативи и принадлежности на автомобили “ВАЗ”, става ясно от обявлението.

Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 31 август 2018 година, включително.  Отварянето на оферти ще бъде на 3 септември от 10:30 часа в административната сграда на „Държавно горско стопанство-Брезник”.

Виж също...

Loading...