Нови четири социални услуги в град Брезник с общ капацитет 70 места са заложени в план за развитие за 2019 година

Четири са новите социални услуги, които са записани в годишния план за развитие на социалните услуги в община Брезник за 2019 година от общо 11 заложени видове социални услуги. Планът за развитие на социалните дейности за следващата година беше приет от Общински съвет-Брезник през изминалата седмица, предаде репортер на Zapadno.com.

През новия планов период са предвидени новите социални услуги в град Брезник – Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) за деца и възрастни, Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца и Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за пълнолетни лица с физически увреждания.

Целевите групи на Центъра за обществена подкрепа, който ще е с капацитет 20 места са деца и семейства в риск; деца в риск от отпадане от училище, деца с увреждания. Друга нова социална услуга ще е Център за социална рехабилитация и интеграция. Центърът ще обхваща целеви групи от деца и лица с увреждания; деца с увреждания в семейна среда; родители отглеждащи деца с увреждания; хора с увреждания с чужда помощ и без право на чужда помощ. И при тази социална услуга капацитетът ще бъде 20 места.

Центърът за настаняване от семеен тип за деца ще обхваща целевите групи на деца с физически увреждания, с умствена изостаналост, деца-институционална грижа. Предвиденият капацитет на услугата е 15 места.

Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания ще обхваща целевата група на възрастни хора с физически увреждания. Капацитетът на Центъра ще бъде 15 места.

Източниците на финансиране на четирите нови социални услуги за 2019 година ще бъдат от държавно делегирана дейност.

Виж също...

Loading...