Районният съд в град Брезник е в съдебна ваканция, по време на която ще се разглеждат няколко видове дела

Няколко видове дела ще се разглеждат по време на съдебната ваканция на Районен съд-Брезник, става ясно от заповед на административния ръководител – председател на институцията съдия Роман Николов.

Със заповедта се указват съдиите през съдебната ваканция, която е от 15 юли до 1 септември, да разглеждат в открито съдебно заседание единствено видовете дела, които са посочени в член 329, алинея 3 от Закона за съдебната власт, подсъдни на Районния съд. Заповедта е издадена предвид дейността по насрочване на открити съдебни заседания през периода на съдебната ваканция и на основание член 80, алинея 1 и във връзка с член 329 от Закона за съдебната власт.

По време на съдебната ваканция ще бъдат разглеждани: частни наказателни дела, образувани по искания по член 222 и член 223 от Наказателно-процесуалния кодекс; частни наказателни дела, образувани по искане на прокурор по член 157 от Закона за здравето; наказателни дела с административен характер, образувани по предложение на прокурор по член 375 от Наказателно-процесуалния кодекс, както и насрочването на открито съдебно заседание по член 252, алинея 2 от Наказателно-процесуалния кодекс по наказателни дела от общ характер и по член 252, алинея 4 от Наказателно-процесуалния кодекс по наказателни дела от частен характер.

Според Закона за съдебната власт съдилищата са в съдебна ваканция от 15 юли до 1 септември. От съдебната ваканция не се ползват прокурорите и следователите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията. Административните ръководители на съда и прокуратурата трябва да осигурят през съдебната ваканция достатъчно съдебни състави и прокурори за разглеждане на делата и исканията.

Виж също...

Loading...