Водата в брезнишките села Банище и Бабица е непригодна за питейно-битови цели

Областният управител информира за отклонения в качеството на питейната вода по радиологични показатели в брезнишките села Банище и Бабица, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

По данни на РЗИ и “ВиК” ООД – Перник, и в качеството си на председател на
АВиК-Перник, областният управител Ирена Соколова информира за отклонения в качеството на питейната вода по радиологични показатели в селата Банище и Бабица, община Брезник. Данните на този етап сочат, че водите в двете села са непригодни за
питейно-битови цели.

РЗИ-Перник е предприела необходимите действия за ограничаване употребата на
питейната вода в населените места, а докато мярката продължи, хората ще
бъдат снабдявани с вода, отговаряща на действащата нормативна уредба.

“ВиК” ООД – Перник от своя страна трябва да предприеме действия по
информиране на населението, живеещо на територията на Банище и Бабица, както и кмета на Община Брезник за наложеното ограничение. Дружеството трябва да почисти също водоснабдителната система и след това да изпрати последваща втора проба за анализ на водата и радиологичните и показатели.

Иституциите, които следят за качеството на водата и ангажирани с темата –
РЗИ и ВиК, чрез областния управител, ще уведомяват и издават необходимите
препоръки спрямо актуалното състояние.

Виж също...

Loading...