Държавното горско стопанство в Трън ще избира мобилен оператор и доставчик на оборудване за противопожарни депа

Обществени поръчки за избор на мобилен оператор и доставчик на оборудване за противопожарни депа за нуждите на териториално поделение “Държавно горско стопанство-Трън” са обявени, сочи справка в регистъра на Агенция по обществени поръчки.

Чрез едната обществена поръчка ще се избира фирма за доставка на оборудване за противопожарни депа за нуждите на Горското стопанство. В описанието на документа са включени водни помпи и бидони за вода. Общата прогнозна стойност е 726 лева без включен ДДС.

Другата обществена поръчка е за избор на оператор за предоставяне на мобилни услуги за пренос на данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Горското стопанство. В описанието на документа са записани интернет услуги. Общата прогнозна стойност е 800 лева без включен ДДС.

Оферти за двете обществени поръчки ще се събират до 8 август включително.

Виж също...

Loading...