Децата без право на наследствена пенсия да получават нова месечна семейна помощ предлага правителството

Нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител предвижда законопроектът за промени в Закона за семейни помощи за деца, който беше одобрен от правителството. Предлаганите промени отговарят на потребността за специална защита и подкрепа на децата, които не се отглеждат от двамата си родители поради смърт в семейството, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

Новата месечна семейна помощ ще се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, които отглеждат детето. Помощта ще се предоставя до навършване на 18-годишна възраст, а ако детето учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Ако детето е завършило средното си образование преди навършване на 18-годишна възраст, помощта ще продължи да се предоставя до навършването и. Предвижда се и възможност за получаване на новата помощ от семействата на роднини и/или близки, при които е настанено дете, когато семейството не получава месечна помощ за отглеждането му съгласно Закона за закрила на детето.

Новата помощ ще се предоставя от 2019 година, като ще се отпуска след доходен тест, а размерът и ще се определя ежегодно със закона за държавния бюджет. Помощта ще се отпуска за 12 месеца и ще може да се получава заедно с останалите видове семейни помощи, но няма да може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по Кодекса за социално осигуряване.

Виж също...

Loading...