500-метров участък от река Конска в община Брезник ще бъде почистен, за да се подобри проводимостта на речното легло

Почистване на участък от река Конска на територията на община Брезник е заложено в обществена поръчка за изготвяне на проекти за почистване и подобряване проводимостта на речните легла в област Перник, сочи справка в регистъра на Агенция по обществени поръчки.

Възложител е Областна администрация-Перник, а обществената поръчка е разделена на две обособени позиции. В първата обособена позиция попада и участък от река Конска в Брезнишко. Участъкът е от двете страни на моста на републиканския третокласен път 8114 в отсечката Брезник – Долна Секирна. Дължината му е 500 метра и е извън урбанизираната територия на град Брезник. Районаът на реката е с намалена проводимост и е обрасъл с храстовидна и дървесна растителност.

Други с дължина 2 400 метра от река Конска също ще се почистват, но те попадат на територията на община Перник. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 49 582.5 лева без включен ДДС. Крайният срок за получаване на офертите е до 15 часа на 17 август.

Почистване на реки в община Трън не е включено в тази обществена поръчка.

Виж също...

Loading...