За последните 3 години с близо 6 пъти са се увеличили хората в България, които получават безплатен топъл обяд

Почти шест пъти са се увеличили потребителите на услугата „Осигуряване на топъл обяд“ от началото на дейностите по нея през 2015 година. Услугата се изпълнява по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, като в момента топъл обяд получават повече от 49 000 нуждаещи се в 205 общини и райони на територията на цялата страна. Осигуреното финансиране е за над 100.5 милиона лева. За сравнение, при старта на дейностите по програмата през 2015 година от услугата са се възползвали около 8300 жители на 86 общини, съобщиха от пресцентъра на Агенция за социално подпомагане.

Топъл обяд се предоставя на хора, които получават месечни социални помощи, хора с тежки увреждания и невъзможност за самообслужване, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; семейства и самотно живеещи пенсионери с ниски доходи, които не им позволяват да се издържат сами; скитащи и бездомни лица. В рамките на предоставянето на услугата са предвидени и средства за подкрепящи мерки, което осигурява възможност подпомогнатите лица да получат и допълнителна помощ. Тя се планира на базата на индивидуална оценка на нуждите на подкрепените лица и семейства. Те получават консултации – индивидуални или групови, как да получат определени социални помощи или други социални услуги; съдействие при попълване на документи пред различни институции, за ползване на здравни или образователни услуги, за търсене на работа, подкрепа за настаняване в жилище на бездомни лица и други. В някои общини на правоимащите се предоставят и дрехи от първа необходимост, както и допълнителни помощи за отопление с твърдо гориво. На места се осигуряват здравни медиатори, както и придружители, за да може лицата да се възползват от различни административни услуги, да посетят болнично заведение и други. Осигуряват се и групови посещения на културни мероприятия с цел по-добра социализация.

В резултат от ползотворното сътрудничество между Агенцията за социално подпомагане и общините в последните две години дейността достигна и до най-малките населени места в страната. Съвместните усилия доведоха и до отлични финансови резултати в изпълнението на оперативната програма. Към момента финансовият ресурс по нея, който бе увеличаван многократно, е договорен почти напълно, като стойността на сключените договори надхвърля 98 % от бюджетната процедура. С оставащите до края на Програмата финансови средства с топъл обяд ще бъдат подкрепяни само на най-уязвимите и крайно нуждаещи се лица, за които тази храна е от жизнена необходимост.

Виж също...

Loading...