До 833 лева без ДДС ще бъдат отпуснати за доставка на хранителни продукти на Домашния социален патронаж и млечната кухня в Брезник

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашния социален патронаж и Детската млечна кухня в Брезник е обявена, сочи справка в регистъра на Агенция по обществени поръчки.

Според краткото описание на обществената поръчка се предвижда доставка на хранителни продукти – месни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня в град Брезник. Общата прогнозна стойност е 833 лева и 33 стотинки без включен ДДС.

Виж също...

Loading...